Võro Selts VKKF    78 28 750; 5649 2686    vorokiil@gmail.com

34. Kaika suvõülikuuli peeti 30. hainakuu pääväl Rõugõn

2022. aastaga Kaika suvõülikooli matkapäiv peeti Rõugõ kihlkunna süämen Rõugõn 30. hainakuu pääväl ja oll’ järekõrran 34. Kaika suvõülikuul. Suvõülikooli rektri oll’ kiränik ja kultuuritegeläne Kauksi Ülle. Suvõülikooli tegemiseq olliq päämädselt Rõugõ kunstikuurin.

Suvõülikoolist võtt’ ossa kokko umbõs 50 inemist.

Kava

10.00 Matkapäävä pidolinõ alostus Rõugõ kunstikuurin. 2021. aastaga matkapäävä rektri Koorti Erkki and’ ammõdi ja ammõdiraha üle vahtsõlõ rektrile Kauksi Üllele.

10.10 Allasõ Tiia loeng Võro kiränige maastigu kujotamisõst.

Päält loengut tekkü arotus Rõugõ kerigu kellist ja tuust, kas Jaigi Juhan om ka bussisõidost midä kirotanuq.

10.45 Tootseni Toivo loeng vanõmbast ja vahtsõmbast Rõugõ aoluust.

11.30 Kauksi Ülle loeng umist tegemiisist ja Eesti vaimust Rõugõn ja tuust, kuimuudu tä Rõugõt umin näütemängen ja raamatin om kujotanuq.

12.00 Matk Rõugõ pääl. Matka vidi Kauksi Ülle, võeti ärq mõlõmbaq Rõugõ mäeq.

16.00 Kontsõrt Rõugõ kunstikuurin. Üles astu Baaba ja Ka (Riitsaarõ Evari ja Kauksi Ülle ansambli). Kõnõldi ka Pulga Jaani CD-d “Litsmõtsa tango”