Võro Seltsi saa egäüts avita’ mitund muudu,
mõnõ’ võimalusõ’ omma’ tan:

Avida’ seltsi rahaga!
Tuujaos tii’ ülekannõ’ niimuudu:
Saaja: MTÜ Võro Selts VKKF
Pangakonto nummõr: 1120146953
Ülekandõ seletüs: annõtus seldsi tegemiisi hääs

Kõrd aastan, päält seldsi aastaaroandõ kinnütämist lehe- vai piimäkuun, pandas seldsi kodolehe pääle vällä teedüs tuu kottalõ, minkas annõtuisi täpsembähe pruugiti.

Kiroda’ juttõ Umalõ Lehele!
(teedüs umaleht.ee)

Astu’ Ummamuudu-listi!
Tast saa teedüst võro kultuuri tegemiisi kottalõ
(teedüs triinu.ojar@wi.werro.ee).

Tulõ’ appi tegemiisi kõrraldamisõ mano!
Suurõmbidõ asjo mano om kõgõ vaia vabatahtlikkõ abiliisi
(teedüs triinu.ojar@wi.werro.ee).