Võro Selts VKKF    78 28 750; 5649 2686    vorokiil@gmail.com

Lindora laadalt saab ka tänavu uut tähtraamatut

Ahjusoe Võro-Seto Tähtraamat 2023 on valmis ja tuleb homme, 28.10 Lindora laadal müüki!

Juba mitmendat aastat on Tähtraamatu tegemine noorte õlul. Nad kirjutavad, milliseid jutte nad kuulnud on, mida nad ise mõtlevad ja küsivad endist vanemilt, mille pärast nemad oma südant valutavad.

Tähtraamatust saab lugeda Tsooru kandi ja Saurova nulga jutte, artiklit Mõniste muudeumi loojast Alfred Lepast, lugeda Tõra Ralfi Räpo külast ja Tootseni Toivo Rõugest. Rahmani Hebo küsib ja mõtleb, mis saab inimeste õigustest, kui käib sõda. Lugeda saab mõtteid Kauksi Ülle näütemängust “Nigu nõidus”. Intervjuud on tehtud kolme võro keele iistkõnõlõjaga. Luuletusi ilmas sündivast on kirjutanud ukraina luuletaja Kalytko Kateryna ning võrokesed Contra ja Korneli Viiu. Rubriigis “Simunapääväst simunapääväni” on toodud Võro ja Seto kultuuriruumis olnud sündmusi ja väljaandeid. Raamatu lõpust leiab kalendi võro ja seto rahvakalendri tähtpäevadega, kõige lõpus on väike mõistatus.

2023. aasta Tähtraamatu on kokku seadnud Vaaba Janek, pildid joonistas Reimanni Hildegard.

Leave a Reply

Your email address will not be published.