Võro Selts VKKF    78 28 750; 5649 2686    vorokiil@gmail.com

Kaika suvõülikooli matkapäiv peetäs 12. põimukuul Mamastõn ja Põlvan

Timahavva peetäs Kaika suvõülikooli matkapäivä 12. põimukuu pääväl (12.08) Põlvan ja Põlva küle all Mamastõn.

Päiv nakkas pääle kell 10 Mamastõ küläplatsi pääl, kon peetäs suvõülikooli loengu. Kellä 12 aigu mindäs jalaga Põlvahe ja tuldas tagasi, matka sisse om rehkendet ka söögivahe. Päävä lõpõtas kontsõrt, üles astus külä pillimiis Vaeva Kalmer. Timahavvadsõ matkapäävä rektri om Mamastõ kandi muusigamiis ja keelehoitja Kaha Kaido. 

 Kaika suvõülikuul om võrokeelitside ja -meelitside inemiisi suur suvinõ kokkosaaminõ, midä peetäs 1989. aastagast. Mitmit suvõülikoolin peetüisi loengit saat lukõ, ku valit menüüst “Kaika suvõülikuul”.


AOKAVA

10.00 Suvõülikooli pidolinõ alostus Mamastõ küläplatsi pääl
Mineväaasta rektri Kauksi Ülle videotervütüs
Võro keele iistkõnõlõja Saarõ Hipõ tervütüs
Vahtsõ rektri Kaha Kaido ammõtihe pandminõ

Loengu

10.20 Saarõ Evar
Mamastõ külä kotusõnimmist
11.00 Rahmani Jan
Mille mullõ miildüs Kurvitsa Lembitu luulõ?
11.30 Kaha Kaido ja Kaldma Rein
Mamastõ kant üleeelä, eelä ja täämbä

Matk

 

12.00 Alostami matka Põlvahe ja tagasi Mamastõhe.

Matka sisse om rehkendet söögivahe. Süük-juuk piät hindäl üten olõma. Matkaminõ om õks jalaga!

 

Muusiga 

 

16.00 Mamastõ küläplatsi pääl astus üles külä pillimiis Vaeva Kalmer.

16.30 Matkapäävä lõpõtus

 

Rehkendä!

 

Matkapääväle ja är piät saama uma transpordiga.

Osaliisil piät söögikraam hindäl üten olõma.

Rõivilõ panõ ilma perrä.

 

Ligembät teedüst saa

vorokiil@gmail.com

Vaaba Janek
59178668