Võro Selts VKKF    78 28 750; 5649 2686    vorokiil@gmail.com

Kaika suvõülikooli matkapäiv peetäs 30.07.2022 Rõugõn

Kaika suvõülikooli matkapäiv peetäs 30.07.2022 Rõugõn

Timavanõ suvõülikooli rektri om kiränik ja kultuuritegeläne KAUKSI ÜLLE

Aokava
NB! Aokavva või tulla muudatuisi!

10.00 Matkapäävä pidolinõ alostus Rõugõ kunstikuurin (Võru mnt 1, Rõugõ).
Mineväaastadse matkapäävä rektri Koorti Erkki and vahtsõlõ rektrile Kauksi Üllele ammõdi üle.

Loengu Rõugõ kunstikuurin

10.15 Allasõ Tiia
10.45 Tootseni Toivo
11.15 Kauksi Ülle

Matk

12.00 Alostami matka Rõugõ pääl.
Matka sisse om rehkendet söögivahe. Süük-juuk piät hindäl üten olõma.

Muusiga

16.00 Kontsõrt Rõugõ kunstikuurin. Üles astus Baaba ja Ka.
Näüdätäs Pulga Jaani laulõ CD-d ja Kauksi Ülle vahtsõbit raamatit.
17.15 Matkapäävä lõpõtus.

Rehkendä!
Matkapääväle ja är piät saama uma transpordiga.
Osaliisil piät söögikraam hindäl üten olõma.
Rõiva panõ sälgä ilma perrä.

Lisäteedüst saa

vorokiil@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.