Võro Selts VKKF    78 28 750; 5649 2686    vorokiil@gmail.com

Meerapalon peeti 10. põimukuul Kaika suvõülikooli matkapäivä

Kaika suvõülikooli perrätulõjana peeti puulpäävä,10. põimukuul 2019 Vana-Võromaa põh’atipun Meerapalon Kaika suvõülikooli matkapäivä. Matkapääväl sai ka kullõlda loengit Põh’a-Räpinä nimmist, Meerapalo kandi sugupuist, maailma kõgõ põh’apuulsõmbast võro keelest, Pedäspää ja Meerapalo kotussõjuttõst ja raamadust „Värav“. Pääle tuud naas matk, kon kõnõldi kalapüüdmisest, vinne ehitüsest ni egä külä elost ja inemiisist. Matk liiku müüdä Pedaspää, Tammistu ja Meerapalo külli.

Pääle matka peeti Pandi Annika vidämisel nuurilõ mõttõtalgit teemal „Võro kiil ja kultuur – kuis edesi?“. Mõttõtalgil pakuti mitmit mõttit, kuis saanu võro kiilt ja kultuuri nuuri jaos populaarsõmbas tetä, näütüses pagõmistarõ, võrokeelitsõ meeme lehekülg ja võõrkeelne Youtube’i kannal.

Õdagu lõpõt kultuuriprogramm, kon astiva üles Talna Võro Seldsi näütemängutsõõr „Tungõl“ kavaga umist elulukõst ni Pedäspää juuriga pillimehe Toodsi Maali, Toodsi Uku ja Toodsi Jorma.

Edimädse Kaika suvõülikooli matkapäävä vidäjä oll Kalla Urmas.