Võro Selts VKKF    78 28 750; 5649 2686    vorokiil@gmail.com

Kaika suvõülikuul

34. Kaika suvõülikuuli peeti 30. hainakuu pääväl Rõugõn

2022. aastaga Kaika suvõülikooli matkapäiv peeti Rõugõ kihlkunna süämen Rõugõn 30. hainakuu pääväl ja oll’ järekõrran 34. Kaika suvõülikuul. Suvõülikooli rektri oll’ kiränik ja kultuuritegeläne Kauksi Ülle. Suvõülikooli tegemiseq olliq päämädselt Rõugõ kunstikuurin. Suvõülikoolist võtt’ ossa kokko umbõs 50 inemist. Kava 10.00 Matkapäävä pidolinõ alostus Rõugõ kunstikuurin. 2021. aastaga matkapäävä rektri Koorti Erkki and’ ammõdi ja ammõdiraha…

Kaika suvõülikooli matkapäiv peetäs 30.07.2022 Rõugõn

Kaika suvõülikooli matkapäiv peetäs 30.07.2022 Rõugõn Timavanõ suvõülikooli rektri om kiränik ja kultuuritegeläne KAUKSI ÜLLE Aokava NB! Aokavva või tulla muudatuisi! 10.00 Matkapäävä pidolinõ alostus Rõugõ kunstikuurin (Võru mnt 1, Rõugõ). Mineväaastadse matkapäävä rektri Koorti Erkki and vahtsõlõ rektrile Kauksi Üllele ammõdi üle. Loengu Rõugõ kunstikuurin 10.15 Allasõ Tiia 10.45 Tootseni Toivo 11.15 Kauksi Ülle Matk 12.00 Alostami…

2021. aastaga Kaika suvõülikooli matkapäiv Võro liinan ja Kiräpää kandsi man

Kaika suvõülikooli matkapäiv tulõ 31.07 Võro liinan ja Kiräpää kandsi man Timava peetäs Kaika suvõülikooli matkapäivä 31. hainakuu pääväl Võro liinan. Päiv nakkas pääle kell 10 Võro instituudi man, kon omma matkapäävä loengu. Kellä 12 aigu mindäs jalaga Kiräpääle ja perän tuldas jalaga tagasi kah. Päävä lõpõtas ansambli Musica Silentii keskaolidsõ muusiga kontsõrt. Timahavadsõ suvõülikooli…

Meerapalon peeti 10. põimukuul Kaika suvõülikooli matkapäivä

Kaika suvõülikooli perrätulõjana peeti puulpäävä,10. põimukuul 2019 Vana-Võromaa põh’atipun Meerapalon Kaika suvõülikooli matkapäivä. Matkapääväl sai ka kullõlda loengit Põh’a-Räpinä nimmist, Meerapalo kandi sugupuist, maailma kõgõ põh’apuulsõmbast võro keelest, Pedäspää ja Meerapalo kotussõjuttõst ja raamadust „Värav“. Pääle tuud naas matk, kon kõnõldi kalapüüdmisest, vinne ehitüsest ni egä külä elost ja inemiisist. Matk liiku müüdä Pedaspää, Tammistu…