Võro Selts VKKF    78 28 750; 5649 2686    vorokiil@gmail.com

Vahtsõnõ “Võro-Seto tähtraamat” om vällän!

2021. aastaga tähtraamadu pääteemä om “Maa, ilm ja ma aastagal 2030”. Minevä aastaga tähtraamadu iinkujol omma ka seoaastagadsõ raamadu keskpunktin Võro- ja Setomaa noorõ.

Kirätükke luujis omma nii joba minevä aastaga raamadust tunnõtu ku ka vahtsõ kirotaja. Kiä nä omma, tulõ joba lugõjal hindäl avasta!

Päält ettekujotusõ löüd tähtraamadust viil koomiksi, söögioppuisi, tsõõriktähtpääväliisi Kalkuni Mari, Plado Heleni, Kuuba Raineri ja Järvelille Reinu küsütelemiisi, vahtsõt umakeelist ja -meelist ni kallõndri.

Tähtraamadu om toimõndanu Pandi Annika ja illustriirnu Reimanni Hildegard.

Hääd lugõmist!