Võro Selts VKKF    78 28 750; 5649 2686    vorokiil@gmail.com

“Võro-Seto tähtraamat 2022” om vällän!

Timahavvanõ “Võro-Seto tähtraamat” kõnõlõs katõst päämädsest liikmisest – tulõkist ja minekist. Nigu jo mitu aastakka kombõs, om kirotajis Võro- ja Setomaa noorõ.

Tulõmiisi ja minemiisi lövvüs nii elon, armastusõn ku ka rahaaśon. Kirotajidõ ja vastajidõ siän om noid, kiä omma jo tutva, ja noid, kiä edimäst kõrda kirotasõ ja uman keelen märgotasõ.

Päält juttõ ja luulõtuisi om võimalik lukõ ka söögioppuisi, tsõõriktähtpäiväliisi mõtõluisi ja kaia, midä kõkkõ om simunapääväst simunapääväni Võro- ja Setomaal tett.

Muidoki om raamatu hinges kallendri, kon katõ rahva tähtpäävä. Naa juuskva kõrvuisi, kummalgi uma, õkva nigu elongi.

Timahavvadsõ tähtraamadu sääd kokko Vaaba Janek, pildi joonist’ tõist aastakka järest Reimanni Hildegard. Hääd lugõmist!

Võro-Seto tähtraamat 2022

Leave a Reply

Your email address will not be published.