KAS SA JOBA VÕRO SELDSI LIIGÕ OLÕT?

Sinno huvitas võro kiil, kultuur ja võro vaimu hoitminõ?
Tulõ astu seldsi liikmõs!
Tuu jaos olõ ei Sul vaia tetä muud, ku kirota umast soovist aadrõssil vorokiil@gmail.com.

Kiroda meile