Võro Selts VKKF    78 28 750; 5649 2686    vorokiil@gmail.com

Kaika suvõülikooli matkapäiv Ihamarust Karilatsi 10.08.2024

Kaika suvõülikooli matkapäiv Ihamarust Karilatsi

Timahavvanõ Kaika suvõülikooli matkapäiv peetäs 10. põimukuul (10.08.2024) Ihamarun, kost mindäs Karilatsi.
Matkatas Ihamarust Karilatsi, matka pikkus om umbõs 7 kilomiitret. Alostus om kell 10 Ihamaru küläkeskusõ man. Inne matka om plaanin paar loengut ja tandsomängo.
Matka aigo tetäse piätüse Rohu taimeaian ja Palojärve veeren.
Seokõrd om suvõülikooli rektri tunnõt puu- ja puhmatiidläne Rohu Urmas, kiä eläs Ihamaru külän ja kasvatas kodotalon esieräliidsi kasvõ.

MATKAPÄÄVÄ KAVA

 • –10.00 Korjuminõ, teretämine, tutvassaaminõ
 • 10.00–10.15 Alostussõna Ihamaru küläkeskusõ man
 • 10.15–10.25 Alostusmäng, juht pillimängjä Raju Eliisabet
 • 10.25–11.15 Ettekandõ 
 • 11.20-15.20 Matk Ihamarust Karilatsi 4h, matka sisse jääse iloaian käümine ja Palojärve piätüs.
 • 15.20-16.00 Ringikaeminõ Karilatsi Vabaõhumuuseumin ja lõpumäng
 • 16.00 Lõpp

REHKENDÄ!

 • Matkaminõ om jalaga, piät tuu maa är joudma kävvü.
 • Võta uma süük ja juuk esi üten
 • Matkapääväle ja är piät saama uma transpordiga vai bussiga
 • Rõivilõ panõ ilma perrä
Ligembät teedüst matkapäävä kotsilõ saa küssü meiliaadrõsi vorokiil@gmail.com päält.
Päävä täpsämb kava trükitäs är 8. põimukuu Uman Lehen.