AVIDA SELTSI

Võro seltsi saa egäüts avita mitund muudu!

Mõnõ võimalusõ omma tan:

Avida seltsi rahaga!

Tuujaos tii ülekannõ niimuudu:

Saaja: MTÜ Võro Selts VKKF
Pangakonto nummõr: EE932200001120146953
Ülekandõ seletüs: Annõtus seldsi tegemiisi hääs

Kiroda juttõ Umalõ Lehele! 

Teedüs: www.umaleht.ee

KAE PERRÄ

Astu Ummamuudu-listi! 

Tast saa teedüst võro kultuuri tegemiisi kottalõ.
(teedüs kylli.eichenbaum@wi.ee).

KIROTA

Tulõ appi tegemiisi kõrraldamisõ mano! 

Suurõmbidõ asjo mano om kõgõ vaia vabatahtlikkõ abiliisi.
(teedüs vorokiil@gmail.com).

KIROTA