Võro Selts VKKF    78 28 750; 5649 2686    vorokiil@gmail.com

Uma Pido

VI Uma Pido 1. juunil 2024 Põlvan Indsikurmun!

VI Uma Pido om 1. piimäkuu pääväl 2024 Põlvan Indsikurmun Uma Pido om võrokeeline laulu- ja rahvapido. 2024. aastaga Uma Pido om jo kuvvõs ja tulõ 1. piimäkuu (juuni) pääväl 2024 Põlvan Indsikurmu laululava pääl. Pääkontsõrt Indsikurmu laululava pääl nakas pääle kelläst 18-st, rahvalõ omma ussõ vallalõ jo kelläst 16.30-st. Püüne pääle sääd’ Diana Leesalu,…