Võro Selts VKKF    78 28 750; 5649 2686    vorokiil@gmail.com

2020. aastaga Kaika suvõülikooli matkapäiv Vana-Võromaa lõunatipun

Järjekõrran tõist Kaika suveülikooli matkapäivä peetäs 8. põimukuul Vana-Võromaa lõunatipun. Päivä alostadas registriirmisega kell 10 Mõnistõ Talorahvamuuseumi man. Kell 10.30–11.30 peetäs sääl saman loengit Hargla kihlkunna jõõnimmist, ristipuiõst ni vanõmba ao kadsoaastidõst. Kella 13-st alostadas sõitu matka alostuspaika. Tii pääl peetäs mõnõn paigan kinni, et kõnõlda karstist, langatusleikuist, mõisast, mõtskunnast, pargist, liivakuupaist, kalkkivikaivandusõst ja kalkkivimüürüst.

Lõunatippu naadas matkama Naha küläst kell 15. Päivä lõpõtas kell 18 Mõnistõ Talorahvamuuseumin nakkav kultuuriprogramm, kon lauldas ütenkuun vannu ja vahtsit võrokeelidsit laulõ.