Võro Selts VKKF    78 28 750; 5649 2686    vorokiil@gmail.com

Võrokõisi Kongress

I Võrokõisi Kongress tulõ kokko 22. aprilil Võrol

I Võrokõisi Kongress tulõ kokko 22. aprilil Võrol   Kuis hoita’ umma põlist kiilt, kultuuriperändüst, puhast elokeskkunda, mürgüvapa maad, majanda’ mõtsa mõistligult ja kokkohoitligult, edendä’ turismi, luvva’ ja edendä’ maaettevõttit ja tüükotussit, löüdä’ võimaluisi tullo tiini’, hoita’ teenüssit pakva’ kogokunnakeskusõ’ maakotussin vallalõ. Elo püsümine Vanal-Võromaal om täämbädse päävä muutuvan maailman tõsitsõhe proovilõ pant. Vanna-Võromaad ähvärdäs…