Võro Selts VKKF    78 28 750; 5649 2686    vorokiil@gmail.com

Võro Selts kõrraldas nuuri kokkosaamisõ Tarto liinan 28.05.

Oodami Sinno, hää võrokiilne nuur vai nuur, kiä taht aigo võro keele seen müüdä saata!
Ossavõtminõ om ilma rahalda.

Aokava

NB! Aokavva või tulla muudatuisi!

 

10.00 Päävä alostus Jaani kerikun (Jaani 5, Tarto liin).

Kõnõlõs hõrõlidõmängjä Kuslapuu Kaisa.

 

11.45 Söögivahe.

NB! Egäüts piät uma söögikraami esi üten võtma vai kipõstõ kost kaema.

Ku om võimalik ja ilm lupa, proovimi ütenkuun istu.

 

12.30 Tarto Ülikooli luudusmuusõum (Vanemuise 46, Tarto liin)

Kõnõlõs bioloog ja võro keele aśatundja Kalla Urmas.

14.00 Ammõtligu osa lõpp.

 

Rehkendä!

 

Kelläao olõ-õi peris kimmä, tõsõn paigan või minnä rohkõmb aigo, tõsõn veidemb.

Peräle ja är piät saama uma transpordiga.

Tartu liinan läämi ütest paigast tõistõ jalaga.

Ossavõtjil piät söögikraam esi üten olõma vai kipõstõ kostki kaema.

Rõiva panõ sälgä ilma perrä, a toimõndusõ omma kõik tarõn seen.

Ligembät teedüst saa

Vaaba Janek

janek.vaab@gmail.com

59178668