Võro Selts VKKF    78 28 750; 5649 2686    vorokiil@gmail.com

8. põimukuul peeti Vana-Võromaa lõunatipun Kaika suvõülikooli matkapäivä

2020. aastaga Kaika suvõülikooli matkapäiv vei uma keele ja kultuuri hoitja võrokõsõ Vana-Võromaa lõunatippu.

Matkapäiv nakas pääle Mõnistõ muusõumi mant, kon rektoriketi sai kaala muusõumi pernaanõ Tulviste Hele. Sääl samal peeti ka kolm ettekannõt: viinimmist kõnõl Fastrõ Mariko, ristipuiõst Kõivupuu Marju ni kadso­aost, puhtusõpidämisest ja kemmergukultuurist inneskidsel aol Pazuhanitši Romet.

Matka vedi Silla Silver, kiä vei rahva kaema, midä põnõvat ümbrekunna luudusõst löüdä võit. Lepä Reinu juhtmisõl sai kaia karstilehtriid, Mõttusõ Hugoga tulõta miilde nii mõisa- ku ka mõtskunnaaigu ja Palo Anneliga Peetri jõõ kaldõ pääl tunnista mi kandin esierälist kalkkivimüürü.

Lõunatipu poolõ astmist alostadi Naha talu mant, kon kõgõpäält mõõdõti vana tammõ jämmüst. 4,8 kilomiitret pikk matkarada vei nelläkümnest inemisest seltskunna õkva lõunatippu ja säält läbi kikkasiini, mustikit ja joovikit täüs mõtsa Naha talu manu tagasi.

Päiv lõpõs muusõumi man võrokeelitsit laulõ lauldõn: alos­tusõs üten Pulga Jaani ja Mõnistõ kooli latsiga ja lõpus Visseli Malle iistvidämisel.