Võro Selts VKKF    78 28 750; 5649 2686    vorokiil@gmail.com

Uncategorized @sq

Kaika suvõülikooli matkapäiv Ihamarust Karilatsi 10.08.2024

Kaika suvõülikooli matkapäiv Ihamarust Karilatsi Timahavvanõ Kaika suvõülikooli matkapäiv peetäs 10. põimukuul (10.08.2024) Ihamarun, kost mindäs Karilatsi. Matkatas Ihamarust Karilatsi, matka pikkus om umbõs 7 kilomiitret. Alostus om kell 10 Ihamaru küläkeskusõ man. Inne matka om plaanin paar loengut ja tandsomängo. Matka aigo tetäse piätüse Rohu taimeaian ja Palojärve veeren. Seokõrd om suvõülikooli rektri tunnõt…

34. Kaika suvõülikuuli peeti 30. hainakuu pääväl Rõugõn

2022. aastaga Kaika suvõülikooli matkapäiv peeti Rõugõ kihlkunna süämen Rõugõn 30. hainakuu pääväl ja oll’ järekõrran 34. Kaika suvõülikuul. Suvõülikooli rektri oll’ kiränik ja kultuuritegeläne Kauksi Ülle. Suvõülikooli tegemiseq olliq päämädselt Rõugõ kunstikuurin. Suvõülikoolist võtt’ ossa kokko umbõs 50 inemist. Kava 10.00 Matkapäävä pidolinõ alostus Rõugõ kunstikuurin. 2021. aastaga matkapäävä rektri Koorti Erkki and’ ammõdi ja ammõdiraha…

8. põimukuul peeti Vana-Võromaa lõunatipun Kaika suvõülikooli matkapäivä

2020. aastaga Kaika suvõülikooli matkapäiv vei uma keele ja kultuuri hoitja võrokõsõ Vana-Võromaa lõunatippu. Matkapäiv nakas pääle Mõnistõ muusõumi mant, kon rektoriketi sai kaala muusõumi pernaanõ Tulviste Hele. Sääl samal peeti ka kolm ettekannõt: viinimmist kõnõl Fastrõ Mariko, ristipuiõst Kõivupuu Marju ni kadso­aost, puhtusõpidämisest ja kemmergukultuurist inneskidsel aol Pazuhanitši Romet. Matka vedi Silla Silver, kiä…