Võro Selts VKKF    78 28 750; 5649 2686    vorokiil@gmail.com

„Võro-Seto tähtraamat 2020“ om valmis!

2020. aastaga tähtraamat om tsipakõnõ tõistsugunõ ku tä iinkäüjä. Seod päämidselt tuuperäst, õt tähtraamadun om piäaigu kõik nuuri tettü. Piäaigu kõik tuuperäst, et raamadun omma alalõ iks tsõõrik tähtpäivälidsi küsütelemisõ joba tunnõtu inemiisiga ja ka retsepti omma tulnu umaperälidselt tsipakõnõ vanembidõ inemiisi käest.  

„Võro-Seto tähtraamat 2020“ tuu vällä nii joba tunnõdu ku ka viil tundmalda Võro ja Seto noorõ ni naidõ loomingu. Näütüses omma hindäst ja ummist mõttist kirotanu inneskine profisportlanõ Piho Han Hendrik, muusik ja heliluuja Leima Matis ni parhillanõ nuursootska Tarrosõ Triinu-Liis. Noori loomingu sekkä om põimit ka tsipakõsõ laulu- ja tandsopido ainõst.

Lisas juttõlõ või tähtraamadust löüdä ka luulõtuisi, midä omma jaganu seoaastagadsõ TarSlämmi võitja Kuslapuu Kaisa ni samal võistlusõl häid kotussit saanu Aalmanni Aliis ja Vesselovi Joosep. Kiä viil raamadulõ oma mõttit kirja omma pandnu ja minkast nä kõnõlõsõ, tulõ lugõjal joba hindäl avasta.

Tähtraamadu om toimõndanu Pandi Annika ja illustriirnu hindäette kunstnik Mõttusõ Kadi.